Eviye.com.tr Kalite Politikası

Biz, Eviye.com.tr olarak, kaliteyi yaşam biçimi olarak benimseyen ve müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutan bir kuruluş olarak hareket ediyoruz. Amacımız, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için, şu prensipleri benimsemekteyiz:

  1. Çevre, Toplum ve Müşteri Sorumluluğu: Değerlerimiz arasında yer alan çevre, toplum ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerine getirerek, işimizin topluma ve çevreye olumlu etkiler sağlamayı taahhüt ediyoruz.

  2. Uygunluk ve Müşteri Memnuniyeti: Ulusal, uluslararası standartları, yasal düzenlemeleri, müşteri beklentilerini ve dijitalleşen pazar gereksinimlerini karşılayarak, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlıyoruz.

  3. Sürekli İyileştirme: Kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için çaba harcıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla risk ve fırsatları sürekli değerlendiriyoruz.

  4. Maliyet Etkinliği ve Rekabetçilik: Kalitemizden ödün vermeden maliyetlerimizi optimize etmeyi, verimliliği artırmayı ve karlılığı artırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde rekabet gücümüzü yükseltiyoruz.

  5. Çalışan Gelişimi ve Memnuniyeti: Çalışanlarımızın sürekli eğitimlerle gelişimini destekliyor, motivasyonlarını artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor ve memnuniyetlerini sağlamaya odaklanıyoruz.

  6. Tedarikçi İşbirliği: Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışarak, sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kalite zincirinin her halkasında aynı özeni gösteriyoruz.

Eviye.com.tr olarak, bu ilkeleri benimseyerek, müşterilerimize en üstün hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Kalitemizi her geçen gün daha da geliştirmek için çaba harcıyor, kuruluşumuzu kaliteli yaşamın öncüsü olarak ilerletmeye devam ediyoruz.